VÄLKOMMEN TILL FÖRHANDLINGSPARTNER 

FörhandlingsPartner är en del av Purchase Partner. 

Vi hjälper företag och organisationer att sänka sina fasta och rörliga kostnader,
genom att effektivt förhandla leverantörsavtal.  Vår affärsidé är att spara pengar åt er utan att komprimissa på kvaliteten.


 
Så här jobbar vi. 
Vi går igenom företagets leverantörsavtal och förhandlar om dem.  

Vi sänker företagets fasta och rörliga utgifter vilket gör att ni ökar företagets resultat utan att vara tvungna att dra in på något.   

Vårt arvode är en viss procent av de totala besparingar som vi gör åt er. Och innan de nya avtalen träder i kraft betalar ni ingenting till FörhandlingsPartner. 

Och skulle ni sedan ha några frågor, eller vill att vi tittar på nya avtal efter att vårt arbete hos er är avslutat, är ni förstås alltid välkomna att ringa oss!

Vi håller alltid kontakten med våra kunder långt efter avslutat samarbete.

Vi är inte så formella som vi ser ut och vill gärna sitta hos våra kunder under perioden som vi går igenom era leverantörsavtal; det blir både roligare och mer effektivt då.

Så här jobbar vi inte.


Vi jobbar inte med kickbacks eller någon annan form av belöningssystem, och vi har inga fasta leverantörspartners. 

Vi väljer inte leverantörer utefter vilka priser och villkor de tidigare erbjudit; vi förhandlar med varje leverantör som om det var första gången och ni väljer det avtal som passar ert behov bäst.


Vi arbetar inte med ersätta någons arbetsuppgifter och det finns inga ”dåliga” avtal, vi jobbar snarare med att avlasta och involvera.

Vi låser inte in oss på kammaren med hemliga dokument. Vi jobbar tillsammans med er och med total transparens.

Vi äter inte middagar och vi reser inte på skidresor med leverantörer. Vi åker heller inte till Karibien med dem. Eller någon annanstans.

 

Varför jobba med oss?


Vi är oberoende, vi tar fram förslag/offerter men kunden är den som i slutändan väljer den bästa leverantören och är det är kunden som är avtalspart. 

Vi har erfarenhet, vi har funnits i 5 år och vi upphandlar inom drygt 120 leverantörsområden flera gånger per år vilket gör att vi vet vad som är ”rätt” marknadspris just nu. Vi har bredd, och förhandlar inom många områden. Allt från lönehanteringssystem till kaffe, telefoni, kopiatorer, porto, kontorsmaterial, avfallshantering, rondering, till fiber och kontoavstämning. Och allt däremellan.

Vi har en prismodell, och vi tar bara betalt om vi lyckas. Inga tim- eller fasta arvoden utan enbart ett ”success fee” . 
Detta innebär att vi minimerar er risk.


 


"1 miljon i gjorda kostnadssänkningar kan jämföras med att man måste sälja för  
10 miljoner för att uppnå samma
resultat."